Ερχονται πλειστηριασμοί ακινήτων για όσους αρνήθηκαν άρση απορρήτου