Έρχονται οι αυξημένες κατώτατες εισφορές των επαγγελματιών