Έρχεται πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας με επιδότηση εισφορών 100%