Εργατικό Κέντρο Νομού Κοζάνης – Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων μας