Εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη από την ΕΣΗΕΜΘ: Γράφουμε για μετανάστες και πρόσφυγες – Εργαλεία δεοντολογίας για τις αίθουσες σύνταξης και τη δημόσια σφαίρα