Εργασίες στο Κουμ Καπί ια την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε η τελευταία κακοκαιρία