Εργασίες κλαδέματος θάμνων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης