Έρευνα: Οι μισοί έφηβοι έχουν εκτεθεί ως παρατηρητές σε περιστατικά βίας στο διαδίκτυο