Έρευνα για τη συλλογή Βιοαποβλήτων στη Πόλη της Κοζάνης