Επιβεβαιώνει περιστατικό υδροκλοπής η ΔΕΥΑ Αγρινίου αλλά δεν απαντά για το αν σχετίζεται με αιρετό