Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί έγιναν οι έλεγχοι στις τράπεζες