Επίτιμο μέλος του Συλλόγου Φεριωτών Θεσσαλονίκης ο Νίκος Γκότσης