Επίθεση Τουρκίας στις ΗΠΑ για το «ύφος της επιστολής Σάναχαν»

Προέλευση