Επιθεώρηση Εργασίας: Άλμα 243% στα πρόστιμα την περίοδο 2010-2018