Επιθεώρηση Εργασίας: 292 παραβάσεις σε καταστήματα σε μία μέρα