Επιστολή του Βασίλη Φουντούλη στον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για την υποστελέχωση του Ματσούκειου Ιατρείου Θεστιέων