Επιστολή του προέδρου Γ. Κωνσταντάκη για την ολοκλήρωση του γηπέδου της Κορώνου.