Επίσκοπος Ωλένης για τη φιλοξενία προσφύγων: "Ο Χριστός είπε αγάπα τον εχθρό όπως τον εαυτόν σου"