Επισκέψιμη ξανά η πλατεία Αρκαδιάς στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας – Κλειστός για τα οχήματα ο δρόμος