Επίσκεψη του Τούρκου προξένου της Κομοτηνής στο γραφείο του Μανώλη Τσέπελη