Επίσκεψη Πρωθυπουργού στην Κορινθία: Επικοινωνία – Σκληρή Πραγματικότητα