Επίσκεψη Χρήστου Παπαστεργίου υποψ. Περιφ. Κ.Μακεδονίας στο Νέο Μυλότοπο Πέλλας