Επιμένει η Τουρκία για γεωτρήσεις και στην Ανατολική Θράκη