Επιλέγοντας τον Κάλαμο Ιονίου Πελάγους για μόνιμη εγκατάσταση.