Επιδείνωση του καιρού: Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία