Επέστρεψε από τη Γερμανία αρχαίο αγγείο που είχε δοθεί ως έπαθλο στον Σπύρο Λούη σώθηκε η Ελλάδα τώρα!