Επερώτηση της “Αντίστασης Πολιτών” για το παλιό Νοσοκομείο Αγρινίου