ΕΠΑΣ Αγρινιου: Συνεχίζεται η κατάληψη από τους μαθητές