Εορταστικές δράσεις στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, στη Δημητσάνα