Έντονη ανησυχία εργοληπτικών επιχειρήσεων της περιοχής για την πιθανότητα να σταματήσει η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ- Τι θα συμβεί σε χιλιάδες εργαζόμενους-Δείτε το έγγραφο