Εντολή: ¨Προσευχή Κατάκτησης¨ σε όλα τα τζαμιά της Τουρκίας…