Ένταξη του έργου «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020