Ένταξη 31 επενδυτικών σχεδίων στο Ε.Π. «΄Ηπειρος 2014- 2020» για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

Προέλευση