«Ενότητα» -Στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πράξη