Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: Πρόγραμμα περιοδειών σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας