Εννέα φορές παρακάλεσε το Θεό! Τη δέκατη εισακούστηκε!