Ενισχύεται με επιπλέον 70 νέα οχήματα ο στόλος της Ελληνικής Αστυνομίας

Προέλευση