Ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ