Ενημερωτική συνάντηση για την εφαρμογή τoυ αντικαπνιστικού νόμου στην Αιτωλοακαρνανία