Ενημερωτικά φυλλάδια διένειμαν αστυνομικοί σε γονείς και μαθητές, με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου