ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ Β. ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΕΛΛΗ

Προέλευση