Ενημέρωση επιχειρηματιών σχετικά με τη χρήση δημοτικού χώρου