Ενεργοποιήθηκε η Β΄ φάση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2019