Ένα βήμα πριν τη συμφωνία για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού