Ένα μεσαιωνικό κάστρο στην Γερμανία που είναι όπως ήταν πριν από εκατοντάδες χρόνια