Ἕνα ἀφιέρωμα στόν Ἐρυθρό Σταυρόν,λόγῳ τῆς ἡμέρας...