Εμβόλιο Sinovac: Ο ΕΜΑ ανακοίνωσε ότι ξεκινά αναθεώρηση για το κινεζικό σκεύασμα