Εμβολιασμός COVID: Αυτό που εντοπίστηκε έναν χρόνο μετά στην καρδιά τρόμαξε τους επιστήμονες