ΕΛΤΑ: Γραμματόσημα για τις «Συναγωγές της Ελλάδας»