Έλλειψη αίματος καταγγέλλουν οι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία